ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། བོད་སྐད། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ གསུམ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣ བར་ཉིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་གཙོས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དུ་འབྲོམ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་རང་རྒྱུད་ལ་སྐུལ་མ་འདེབས་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། བོད་སྐད། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ གཉིས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣ བར་ཉིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་གཙོས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དུ་འབྲོམ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་རང་རྒྱུད་ལ་སྐུལ་མ་འདེབས་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། བོད་སྐད། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ དང་པོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣ བར་ཉིན་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་གཙོས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དུ་འབྲོམ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་རང་རྒྱུད་ལ་སྐུལ་མ་འདེབས་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད། ད་སྐད། ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༥  ཐེངས་ ༨  ཉིན་གཉིས་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་རུ་ཨ་ཀྱཱ་ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བློ་རིག་གི་སྡོམ་ཚིག་བླང་དོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ།