བློ་སྦྱོང་།

བློ་སྦྱོང་། (7)

དྲ་ཐོག་འཇུག་དུས། 2022 ལོའི་ཟླ་བ། Jul ཚེས། 20 རེས་གཟའ། Wed

བློ་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག

དྲ་འཇུག་པ།

sjrb-0300མཛད་པ་པོ། བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ།
བརྗོད་བྱ།
བློ་སྦྱོང་སྐོར།
རིག་མཛོད་འཕྲུལ་དེབ་ཨང་།
SJRB-0300
ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ།
PDF
ལྗིད་ཚད།
996KB
འགྲེམས་སྤེལ་སྒྲིག་སྦྱོར།
སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
༢༠༡༦ ལོའི་ཟླ་གསུམ་པར་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།
༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ལ་བསྐྱར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།
ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༦ཤར་ཁུམ་བུའི་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་གསུམ་གྱི་སྐབས་ལཱའུ་རྡོ་བླ་མ་ཞེས་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང། སྦག་ས་ཆོས་སྒར་དུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད། ༡༩༦༧ ལོར་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་འོག་མིན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་སོགས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་མང་པོ་རིམ་གྱི་བཙུགས། ༡༩༧༤ལོར་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་དེ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་བརྒྱ་དང་གྱ་བཞི་ཙམ་བཙུགས་ཤིང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེར་སྒྲུབ་བཞིན་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། །

ངོ་ཤོག 1 ནས་ 2