ཟློས་གར།

ཟློས་གར། (1)

དྲ་ཐོག་འཇུག་དུས། 2015 ལོའི་ཟླ་བ། Feb ཚེས། 09 རེས་གཟའ། Mon

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར།

དྲ་འཇུག་པ།

rnho333301དེབ་ཨང་།  RNHO33301
རིག་གནས། ༼ཟློས་གར།༽
སྤྱིའི་ཨང་། ༤༥
མཚན་བྱང་། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཟློས་གར།
མཛད་པ་པོ། རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་ལྷ།
བརྗོད་བྱ། རྒྱལ་སྲས་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པས་སྐུ་སྲོག་སྦྱིན་པར་བཏང་བའི་སྐོར།
རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་ལྷ། འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་སོགས་ཞིབ་པར་མ་ངེས། ཟློས་གར་གྱི་གཞུང་འདི་ནི་རང་ལུས་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཕུལ་བའི་སྟོན་པའི་སྐྱེ་རབས་ཉིད་ཆོས་རྒྱལ་དགའ་བའི་ལྷས་ཟློས་གར་དུ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ལཀྵྨཱི་ཀ་ར་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནོ།། རྒྱལ་བུ་ཟླ་བའི་དབང་པོས་སྐྱེ་རབས་འདི་ཉིད་སྙན་ངག་གི་ལམ་དུ་དྲངས་ཏེ་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཅེས་པ་དང་། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཁྲི་རྒྱ་ནག་པས་ཀྱང་འདི་ཉིད་སྙན་ངག་གི་ལམ་དུ་དྲངས་པ་རྒྱལ་བུ་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཅེས་སྙན་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་མཛད་ཡོད།

ཕབ་ལེན།   PDF   ཕབ་ལེན    EPUB   ཕབ་ལེན།