ཟློས་གར།

ཟློས་གར། (1)

དྲ་ཐོག་འཇུག་དུས། 2022 ལོའི་ཟླ་བ། Jul ཚེས། 20 རེས་གཟའ། Wed

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར།

དྲ་འཇུག་པ།

sjrb-0192མཛད་པ་པོ། རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་ལྷ།
བརྗོད་བྱ།
རྒྱལ་སྲས་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པས་སྐུ་སྲོག་སྦྱིན་པར་བཏང་བའི་སྐོར།
རིག་མཛོད་འཕྲུལ་དེབ་ཨང་།
SJRB-0192
ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ།
PDF
ལྗིད་ཚད།
395KB
འགྲེམས་སྤེལ་སྒྲིག་སྦྱོར།
སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།
༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ལ་བསྐྱར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།
ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་ལྷ། འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་སོགས་ཞིབ་པར་མ་ངེས། ཟློས་གར་གྱི་གཞུང་འདི་ནི་རང་ལུས་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཕུལ་བའི་སྟོན་པའི་སྐྱེ་རབས་ཉིད་ཆོས་རྒྱལ་དགའ་བའི་ལྷས་ཟློས་གར་དུ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ལཀྵྨཱི་ཀ་ར་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བུ་ཟླ་བའི་དབང་པོས་སྐྱེ་རབས་འདི་ཉིད་སྙན་ངག་གི་ལམ་དུ་དྲངས་ཏེ་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཅེས་པ་དང་། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཁྲི་རྒྱ་ནག་པས་ཀྱང་འདི་ཉིད་སྙན་ངག་གི་ལམ་དུ་དྲངས་པ་རྒྱལ་བུ་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ཅེས་སྙན་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་མཛད་ཡོད།